Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
faks: 01/252-78-02
031/325-194 (sekretar)
http://www.badminton-zveza.si/
PRIJAVE
Državno prvenstvo do 13 let za posameznike in dvojice za sezono 2023/24
Organizator: BK Mladost Lendava
Vodstvo turnirja: Miha Horvat (040 596 697)
Vrhovni sodnik: Aleksander Török
Kraj in čas: Kraj: Športna dvorana DSŠ Lendava,
Kolodvorska ulica 2e,
9220 Lendava

Čas: sobota, 15.6.2024, ob 9:30

Prihod v dvorano vsaj 30 minut pred začetkom tekem.
Število fantov: 41
Število deklet: 30

FANTJE
1. Mašić Din [4732](BK Bit)
2. Pirnovar Aleks [5196](BK Bit)
3. Zaletel Bor [4904](BK Bit)
4. Žnidarič Anže [5013](BK Bit)
5. Knez David [5075](BK Branik)
6. Korošak Matic [5207](BK Branik)
7. Peternelj Enej [5208](BK Branik)
8. Pintar Lan [5068](BK Branik)
9. Godec Žiga [5405](BK Kungota)
10. Halič Rok [4757](BK Kungota)
11. Kovačič Jonas [5292](BK Kungota)
12. Knez Ogorelec Matic [5028](BK Ljubljana)
13. Knez Ogorelec Martin [5027](BK Ljubljana)
14. Černuta Gal [5339](BK Medvode)
15. Jerkovič Tim [5237](BK Medvode)
16. Okorn Krispin [5337](BK Medvode)
17. Perič Marovt Tine [4896](BK Medvode)
18. Podhraški Urh [5007](BK Medvode)
19. Rek Anej [5221](BK Medvode)
20. Simončič Vid [5108](BK Medvode)
21. Zafošnik Potočnik Tilen [5340](BK Medvode)
22. Časar Filip [5420](BK Mladost)
23. Horvat Jaka [5150](BK Mladost)
24. Pahor Sven [4810](BK Mladost)
25. Somi Tian [5146](BK Mladost)
26. Torma Rok [5267](BK Mladost)
27. Adamič Maks [5218](BK Olimpija)
28. Kadunc Bartimaj [5321](BK Olimpija)
29. Hotko Jan [5091](BK Pišece)
30. Batistič Žan [5195](BK Konex)
31. Kajtna Andraž [5176](BK Konex)
32. Karlovšek Andraž [5238](BK Konex)
33. Majc Gaber [5147](BK Konex)
34. Pušnik Gašper [5148](BK Konex)
35. Trampuž Maks [4634](BK Konex)
36. Novak Lešnik Tjaž [4851](ŠD Sele-Vrhe)
37. Skarlovnik Žan [4843](ŠD Sele-Vrhe)
38. Svečko Aljaž [5162](ŠD Sele-Vrhe)
39. Oražem Martin [4957](BK Mengeš)
40. Pogačar Mark [5183](BK Mengeš)
41. Siard Luka [5034](BK Mengeš)

DVOJICE FANTJE
1 4904 - Bor Zaletel (BK Bit) in 4732 - Din Mašić (BK Bit)
2 5091 - Jan Hotko (BK Pišece) in 4810 - Sven Pahor (BK Mladost)
3 5405 - Žiga Godec (BK Kungota) in 5292 - Jonas Kovačič (BK Kungota)
4 5207 - Matic Korošak (BK Branik) in 5208 - Enej Peternelj (BK Branik)
5 5068 - Lan Pintar (BK Branik) in brez soigralca
6 5162 - Aljaž Svečko (ŠD Sele-Vrhe) in 4851 - Tjaž Novak Lešnik (ŠD Sele-Vrhe)
7 4843 - Žan Skarlovnik (ŠD Sele-Vrhe) in 5027 - Martin Knez Ogorelec (BK Ljubljana)
8 4634 - Maks Trampuž (BK Konex) in 4757 - Rok Halič (BK Kungota)
9 5176 - Andraž Kajtna (BK Konex) in 5238 - Andraž Karlovšek (BK Konex)
10 5267 - Rok Torma (BK Mladost) in 5150 - Jaka Horvat (BK Mladost)
11 5146 - Tian Somi (BK Mladost) in brez soigralca
12 5075 - David Knez (BK Branik) in brez soigralca
13 5340 - Tilen Zafošnik Potočnik (BK Medvode) in 5339 - Gal Černuta (BK Medvode)
14 5237 - Tim Jerkovič (BK Medvode) in 4896 - Tine Perič Marovt (BK Medvode)
15 5027 - Martin Knez Ogorelec (BK Ljubljana) in 4843 - Žan Skarlovnik (ŠD Sele-Vrhe)
16 5028 - Matic Knez Ogorelec (BK Ljubljana) in 5183 - Mark Pogačar (BK Mengeš)
17 4957 - Martin Oražem (BK Mengeš) in 5034 - Luka Siard (BK Mengeš)
18 5146 - Tian Somi (BK Mladost) in 5068 - Lan Pintar (BK Branik)
19 5196 - Aleks Pirnovar (BK Bit) in 5013 - Anže Žnidarič (BK Bit)
20 5148 - Gašper Pušnik (BK Konex) in 5195 - Žan Batistič (BK Konex)
DEKLETA
1. Borec Berlak Mimi [5080](BK Branik)
2. Cussigh Ema [5187](BK Branik)
3. Jamšek Količ Julija [4625](BK Medvode)
4. Milivojević Teodora [4855](BK Medvode)
5. Omanovič Taja [5338](BK Medvode)
6. Sketelj Mia [4902](BK Medvode)
7. Vodlan Tia [5404](BK Medvode)
8. Breznik Pika [5175](BK Mladost)
9. Hernandez Žoldoš Sara [5421](BK Mladost)
10. Horvat Mia [5364](BK Mladost)
11. Horvat Naja [4811](BK Mladost)
12. Jambrovič Iris [5266](BK Mladost)
13. Ščernjavič Naja Ina [5419](BK Mladost)
14. Söke Melani [5365](BK Mladost)
15. Soldat Iza [5014](BK Mladost)
16. Utroša Kaja [5145](BK Mladost)
17. Varga Zara [5363](BK Mladost)
18. Žitek Neža [5015](BK Mladost)
19. Škrlj Pika [4267](BK Mirna)
20. Legiša Pia [5122](BK Konex)
21. Prelesnik Lena [5121](BK Konex)
22. Rebernik Ema [5117](BK Konex)
23. Sklepič Karina [5119](BK Konex)
24. Mustafić Ilhana [4883](ŠD Sele-Vrhe)
25. Smolčnik Eva Julija [4971](ŠD Sele-Vrhe)
26. Stropnik Živa [5158](ŠD Sele-Vrhe)
27. Božnik Julija [5011](BK Mengeš)
28. Bregar Sara [4921](BK Mengeš)
29. Krizmanić Pia [5010](BK Mengeš)
30. Vrhovnik Mila [5009](BK Mengeš)

DVOJICE DEKLETA
1 4267 - Pika Škrlj (BK Mirna) in brez soigralke
2 5080 - Mimi Borec Berlak (BK Branik) in 5158 - Živa Stropnik (ŠD Sele-Vrhe)
3 5187 - Ema Cussigh (BK Branik) in brez soigralke
4 4971 - Eva Julija Smolčnik (ŠD Sele-Vrhe) in 4883 - Ilhana Mustafić (ŠD Sele-Vrhe)
5 5145 - Kaja Utroša (BK Mladost) in 5015 - Neža Žitek (BK Mladost)
6 5175 - Pika Breznik (BK Mladost) in 5014 - Iza Soldat (BK Mladost)
7 5365 - Melani Szőke (BK Mladost) in 5363 - Zara Varga (BK Mladost)
8 5266 - Iris Jambrovič (BK Mladost) in 5419 - Naja Ina Ščernjavič (BK Mladost)
9 5338 - Taja Omanovič (BK Medvode) in 5404 - Tia Vodlan (BK Medvode)
10 4921 - Sara Bregar (BK Mengeš) in 5009 - Mila Vrhovnik (BK Mengeš)
11 5011 - Julija Božnik (BK Mengeš) in 5010 - Pia Krizmanić (BK Mengeš)
12 4855 - Teodora Milivojević (BK Medvode) in 4902 - Mia Sketelj (BK Medvode)
13 5364 - Mia Horvat (BK Mladost) in 5421 - Sara Hernandez Žoldoš (BK Mladost)
14 5121 - Lena Prelesnik (BK Konex) in 5119 - Karina Sklepič (BK Konex)
15 5122 - Pia Legiša (BK Konex) in 5117 - Ema Rebernik (BK Konex)

MEŠANE DVOJICE
1 5091 - Jan Hotko (BK Pišece) in 4267 - Pika Škrlj (BK Mirna)
2 5068 - Lan Pintar (BK Branik) in 5080 - Mimi Borec Berlak (BK Branik)
3 4843 - Žan Skarlovnik (ŠD Sele-Vrhe) in 4971 - Eva Julija Smolčnik (ŠD Sele-Vrhe)
4 5162 - Aljaž Svečko (ŠD Sele-Vrhe) in 5158 - Živa Stropnik (ŠD Sele-Vrhe)
5 4851 - Tjaž Novak Lešnik (ŠD Sele-Vrhe) in brez soigralke
6 4634 - Maks Trampuž (BK Konex) in 4811 - Naja Horvat (BK Mladost)
7 5075 - David Knez (BK Branik) in brez soigralke
8 5208 - Enej Peternelj (BK Branik) in 5187 - Ema Cussigh (BK Branik)
9 5207 - Matic Korošak (BK Branik) in brez soigralke
10 5237 - Tim Jerkovič (BK Medvode) in 4625 - Julija Jamšek Količ (BK Medvode)
11 4855 - Teodora Milivojević (BK Medvode) in 4904 - Bor Zaletel (BK Bit)
12 4902 - Mia Sketelj (BK Medvode) in 4757 - Rok Halič (BK Kungota)
13 5405 - Žiga Godec (BK Kungota) in brez soigralke
14 5292 - Jonas Kovačič (BK Kungota) in brez soigralke
15 5183 - Mark Pogačar (BK Mengeš) in 5010 - Pia Krizmanić (BK Mengeš)
16 5011 - Julija Božnik (BK Mengeš) in 5034 - Luka Siard (BK Mengeš)
17 4921 - Sara Bregar (BK Mengeš) in 4732 - Din Mašić (BK Bit)
18 5238 - Andraž Karlovšek (BK Konex) in 5121 - Lena Prelesnik (BK Konex)
19 5117 - Ema Rebernik (BK Konex) in 5148 - Gašper Pušnik (BK Konex)
20 5147 - Gaber Majc (BK Konex) in 5119 - Karina Sklepič (BK Konex)
21 5176 - Andraž Kajtna (BK Konex) in 5122 - Pia Legiša (BK Konex)

Za vse morebitne pritožbe,pripombe in težave pri prijavah se prosim obrnite na
Matic Ivančič, ivancic.matic@gmail.com, 051 257 537.

Povezava do prijav za uvoz v Excel